SAMES Kremlin elektrostatyka oparta na pistoletach TRP 501

system malowania elektrostatycznego farbami wodnymi

1. WPROWADZENIE
system malowania wodnymi farbami jednoskładnikowymi, z układem szybkiej zmiany kolorów, z natryskiem farby z wykorzystaniem efektu elektrostatycznego.
Ruch pistoletów zapewni manipulator o jednej osi działania.
System obejmuje malowanie farbami na bazie wody. Natryskiwanie farby będzie wykonywane elektrostatycznymi pistoletami natryskowymi typu TRP 501.
Malowane detale: nogi stołów.
Maksymalna wysokość skoku manipulatora: 2000 mm.
Przenośnik zapewnia obrót detalu w kabinie malarskiej.
Ilość kolorów: 4 farby + rozpuszczalnik
Oferowany system malowania farbami wodnymi zostanie umieszczony poza strefą zagrożoną wybuchem (ATEX). Tzn. produkty, które mają być używane i ich opary są niepalne i niewybuchowe.

2. OPIS INSTALACJI

Przyjęto zastosowanie czterech obwodów farby przeznaczonych do malowania czterema kolorami.
Każdy z wymienionych wyżej obwodów będzie miał własną pompę z filtrem, pokrywę beczki z mieszadłem, węże materiałowe i będzie przystosowany do cyrkulacji farby.
Dodatkowy obwód będzie służył do podawania rozcieńczalnika.
Blok zmiany kolorów umożliwi szybką zmianę koloru przy zminimalizowaniu strat farby i rozcieńczalnika.
Efekt elektrostatyczny dla zwiększenia skuteczności transferu farby będzie realizowany przez urządzenia umieszczone w pomieszczeniu wydzielonym siatkami zabezpieczającymi.
Natrysk farby będzie następował poprzez 3 elektrostatyczne pistolety natryskowe TRP 501.
Urządzenia do podawania farby – pompy, zawory cyrkulacyjne, pokrywy beczek, mieszadła
Materiał każdej z farb podawany będzie z beczki ok 20 l. Nierdzewna pokrywa beczki wyposażona jest w mieszadło o napędzie pneumatycznym. Materiał podawany jest przez pompy 04.120 Flowmax® do bloku zmiany kolorów. Ciągła cyrkulacja zapewni jednorodność farby w układzie.
Pokrywy beczek z farbą (4 szt.) będą wyposażone w pneumatyczne podnośniki dla ułatwienia wymiany beczki. W celach bezpieczeństwa układ wyposażony jest w system zapobiegający jednoczesnemu kręcenia mieszadła i podnoszenia w tym czasie pokrywy.

Charakterystyka pompy 04.120 Flowmax®:
– Wykonanie nierdzewne, uszczelnienie poprzez jedna uszczelkę mieszkową o dużym skoku – technologia Flowmax®.
– Doskonała niezawodność i trwałość,
– Wyeliminowanie miseczek ze smarem,
– Idealna szczelność układu – doskonała w pracy z katalizatorami wrażliwymi na wilgoć,
– Przystosowany do produktów UV i wstępnie katalizowanych
– Przełożenie pompy 4/1.
– Optymalny wydatek przy 20 cyklach/min:4,8 l/min.

Podawanie rozcieńczalnika – na bazie wody
Rozcieńczalnik ze zbiornika podawany pompą 04.120 Flowmax® do bloku zmiany kolorów.
Jako drugi czynnik płuczący, do bloku zmiany kolorów będzie podawane powietrze, umożliwiając płukanie naprzemienne rozpuszczalnik-powietrze-rozpuszczalnik.
Sterowanie pistoletami automatycznymi typu TRP
Włączanie pistoletów automatycznych będzie następowało po podaniu sygnału z szafy sterowniczej. Układ wyposażony jest w czujnik wykrywania detalu.
Farba będzie natryskiwana trzema pistoletami równocześnie. Każdy pistolet będzie można również indywidualnie włączyć/wyłączyć w trybie ręcznym. Farba podawana będzie bezpośrednio z pompy do zaworów regulacji ciśnienia sterowanych pilotowo i dalej do 3 pistoletów automatycznych typu TRP 501. Zawory regulacji ciśnienia umieszczone w pobliżu pistoletów, sterowane pilotowo ciśnieniem nastawianym przez operatora z regulatora umieszczonego w szafie sterowniczej.

Indywidualne sterowanie każdego z pistoletów będzie obejmowało:
– regulację przepływu farby,
– regulację szerokości strumienia,
– regulację powietrza atomizacji,
– włączanie/wyłączanie.

Urządzenia układu elektrostatyki plus manipulator
W skład urządzeń układu elektrostatyki produkcji firmy SAMES będą wchodziły:
– Pistolety automatyczne TRP 501,
– Generator wysokiego napięcia,
– Sterownik pistoletów,
– Przewody wysokiego napięcia.
– Manipulator

Pistolety elektrostatyczne typu TRP 501
Pistolet automatyczny elektrostatyczny, przystosowany do farb wodnych
Odpowiedni do pracy na robotch jednoosiowych i wieloosiowych
Doskonała jakość n

akładanej powłoki i znaczące oszczędności farby

Napięcie max 100kV
Dzięki prostej kon

strukcji jest pra

wdopodobnie najbardziej niezawodnym i solidnym tego rodzaju urządzeniem na rynku.

 

Kaskada wysokiego napięcia : UHT288

 

 

 

 

 

 

Generator wysokiego napięcia : GNM 200
Steruje napięciem 0 do 100 kV, proporcjonalnie do nastawy analogowej
Wyświetlacz chwilowych wartości prądu i napiecia
Automatyczna identyfikacja modułu wysokiego napięcia;
Zabezpieczenia :
Ograniczenie maksymalnego prądu: max. I
Szybkie zmiany prądu : di/dt
Sprzężenie zwrotne : kontrola sprawności układu wysokiego napięcia
Samoczynne dostosowywanie parametrów : zabezpieczony układ wyjściowy

manipulator jednoosiowy RFV2000
Manipulator zapewnia omiatający ruch pistoletów natryskowych (oś pionowa).
Odsunięcie manipulatora od osi przenośnika w kabinie w celu serwisowania umożliwiaja podstawa wyposażona w koła.
Napęd manipulatora silnikiem zgodnym z wymaganiami “ATEX”.
Sterowanie manipulatora wykonywane poprzez moduł sterowania manipulatora w szafie sterowniczej, połączony z barierą świetlną wykrywającą obecność i wysokość detalu na przenośniku.
Skok robota : max 2500 mm.
Prędkość robota : regulowana, do 80 m/min.

Szafa sterownicza
W jednej zabudowie umieszczone będą moduł sterowania manipulatora, sterowanie trzema pistoletami elektrostatycznymi, sterowanie blokiem zmiany kolorów.

 

 

 

 

 

 

Fotografia przykładowa szafy sterowania podobnej instalacji