WYDAJNOŚĆ FILTRACYJNA

Wydajność filtra jest określana przez zatrzymanie, a mianowicie procent cząstek zatrzymanych przez filtr. Oprócz efektów mechanicznych poziom osadzania cząstek jest również oparty na naturalnym lub sztucznie generowanym ładunku elektrostatycznym ośrodka. Idealny filtr zatrzyma wszystkie cząstki stałe, pozostając jednocześnie przepuszczalnym dla powietrza.

SPRAWNOŚĆ FILTRACJI

Opracowanie zatrzymania podczas użytkowania jest kluczowe przy ocenie filtra. Wymagana jest wysoka sprawność przez cały okres eksploatacji, nawet po rozładowaniu. Podczas użytkowania zmniejsza się ładunek elektrostatyczny czynnika filtrującego, a w konsekwencji zmniejsza się siła zatrzymania. Efekt ten może być spowodowany nagromadzeniem się cząsteczek pyłu na powierzchni włókien lub przez specyficzne aerozole, takie jak para wodna, mgła olejowa lub cząstki sadzy. Charakterystyczną cechą mediów w Filtertechnic jest wysoka wydajność odprowadzania, zapewniająca wysoką zatrzymywalność przez cały okres eksploatacji dzięki poleganiu na mechanicznych efektach osadzania: drobne włókna o średnicy mniejszej niż 1 µm tworzą dużą powierzchnię filtracyjną dla optymalnego mechanicznego osadzania.

KLASYFIKACJA FILTRÓW

Filtry są klasyfikowane na podstawie średniej wydajności. Filtry pyłu grubego i drobnego do klasy F9 są klasyfikowane zgodnie z normą DIN EN 779; Filtry cząstek stałych klasy E10 i wyższe są klasyfikowane zgodnie z EN 1822 w najnowszym przeglądzie. Filtr jest obciążony określoną ilością sztucznego pyłu testowego do momentu osiągnięcia granicy oporu. Zatrzymanie lub sprawność mierzy się kilka razy podczas okresu testu. Wydajność włóknin dostępnych w Filtertechnic jest określana przez zewnętrzne instytuty badawcze, w których media są testowane w warunkach standardowych i rzeczywistych.

FILTRACJA CIECZOWA

W filtracji cieczowej priorytet ma wydajność separacji – zdolność filtra do oddzielania zanieczyszczeń od płynu. Syntetyczny nośnik filtra paliwa, na przykład, oddzielna woda i cząstki, aby zapobiec uszkodzeniu silnika i zachęcić do wydajnego spalania. Małe pory o określonym zakresie wielkości są równomiernie rozprowadzane w ośrodku, sprzyjając osadzaniu wyłącznie dzięki efektom mechanicznym i utrzymując wysoką wydajność wkładów filtracyjnych Filtertechnic.