Filtry klimatyzacji i wentylacji

Klasy filtracji G3 / G4 / M5 / M6 / F7 / F8 / F9                                              

WYMIARY FILTRÓW: realizujemy zamówienia typowe oraz budujemy filtry zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta!

Filtry klimatyzacji i wentylacji pomagają w odpyleniu powietrza w przestrzeni produkcyjnej, pomagają utrzymywać optymalne warunki dla pracy wielu maszyn.

Kurz, pył, drobne zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu odkładają się na podzespołach maszynowych, tym samym zmniejszają wydajność ich pracy. Mogą przyczynić się do bardziej intensywnej eksploatacji sprzętu.

Dbając o ludzi przebywających w różnych pomieszczeniach powodują, że powietrze jest czyste i niestanowi zagrożenia dla zdrowia. Proponowane rozwiązania znajdują zastosowanie w warsztatach i zakładach, których charakter codziennej pracy wiąże się uwalnianiem drobin, pyłów oraz kurzu (zakłady szlifierskie, lakiernicze).

Zastosowanie filtrów do klimatyzacji i wentylacji jest w pełni zgodne z europejską polityką zrównoważonego rozwoju. Odpowiada wielu warunkom formalnym regulującym warunki pracy w poszczególnych przestrzeniach produkcyjnych i zakładowych. Chronią warunki BHP miejsc codziennej użyteczności publicznej.