zagrożenia zdrowotne wynikające z zanieczyszczonego powietrza

Jak zanieczyszczone powietrze wpływa na nasze zdrowie?

Czyste powietrze to coś, co na przestrzeni ostatnich lat staje się coraz mniej dostępnym dobrem. Niestety, zanieczyszczenia powietrza często odbijają się na naszym zdrowiu, co jest widoczne szczególnie w największych miastach Polski. W pojedynkę nie możemy zdziałać cudów w poprawie jakości powietrza, jednak samodzielnie możemy już zadbać o jego czystość przynajmniej w zamkniętych pomieszczeniach, montując specjalne filtry.

Jak walczyć z zanieczyszczonym powietrzem?

W dzisiejszych warunkach każdy obywatel zamieszkujący miasta, w których przekraczane są dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza, powinien zadbać o filtrację w swoim domu. Dla pracodawców, różnych instytucji, szkół ta sprawa powinna być tym bardziej priorytetowa, a już szczególnie w publicznych placówkach służby zdrowia – zwłaszcza szpitalach. Przede wszystkim jest to konieczne z powodu wymagań higieniczno-epidemiologicznych – dotyczy to zarówno dostarczanego, jak i usuwanego powietrza. Filtry powietrza montowane w instalacjach wentylacji i klimatyzacji to już konieczność.

Przebywając na zewnątrz możemy, a nawet powinniśmy zaopatrzyć się w maski antysmogowe, które należy zakładać, gdy zostaną przekroczone dopuszczalne normy, czyli dla pyłu PM10 jest to 50 µg/m3 oraz dla pyłu PM2,5 – 25 µg/m3.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka

Nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, że zanieczyszczone powietrze jest szkodliwe dla naszego organizmu. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak poważne schorzenia może wywołać oddychanie takim powietrzem.

 

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie

 

W Polsce kwestia zanieczyszczenia powietrza niestety nadal jest za bardzo lekceważona. Co prawda istnieje coraz więcej inicjatyw uświadamiających społeczeństwo oraz prób wprowadzenia konkretnych zmian, jednak biorąc pod uwagę skalę problemu, podejmowane działania są niewystarczające. Dopóki nie doczekamy się zauważalnej przemiany, musimy działać na własną rękę i bronić się przed szkodliwym wpływem nieczystości w powietrzu. Często zdarza się, że w miejscach pracy czy lokalach usługowych brakuje ochrony w postaci filtrów w instalacjach. Z tego powodu szczególnie należy zadbać przynajmniej o naszą własną przestrzeń, żeby choć przez kilka godzin dziennie wdychać czyste powietrze.