Węgiel aktywny w kabinie lakierniczej

Każde przedsiębiorstwo przemysłowe, na którego terenie w trakcie produkcji powstają szkodliwe odpady czy zapachy, powinno być wyposażone w specjalistyczne filtry do oczyszczania powietrza, aby nie wpływać negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.

Filtracja powietrza w kabinie lakierniczej 

Przykładem miejsca, w którym bezwzględnie należy zamontować filtry, są kabiny lakiernicze. Mogą one stanowić spore utrudnienie dla okolicy lakierni, a zwłaszcza najbliżej położonych
budynków. Sąsiedzi mogą uskarżać się na uciążliwe zapachy, a w trosce o dobro swoje i planety, wezwać odpowiednie służby i inspektorów ochrony środowiska.

Sprawa wydaje się być mniej kłopotliwa w sytuacji, gdy lakiernia znajduje się na terenach wiejskich, bez bliższego sąsiedztwa, jednak również wtedy warto zadbać o filtrację. Szczególnym zainteresowaniem inspektorów ochrony środowiska mogą być objęte zakłady znajdujące się na terenach ekologicznie newralgicznych.

Filtry z węglem aktywnym w lakierni

Aby uniknąć wszelkich nieprzyjemności wynikających z emitowania dokuczliwych zapachów, należy wyposażyć lakiernię, a konkretniej jej instalację wyrzutową, w filtr z węglem aktywnym. Pomoże on oczyścić powietrze z oparów rozpuszczalników, metali ciężkich, związków organicznych, dioksyn, zanieczyszczeń stałych i nie tylko.

 

węgiel aktywny w kabinie lakierniczej

 

Istotne jest, aby filtr został dopasowany do parametrów kabiny lakierniczej – jej wydajności oraz sprężu wentylatora. Bez tego dostosowania mogą pojawić się problemy w postaci dławienia wyciągu lakierniczego, co tworzy realne zagrożenie bezpieczeństwa w lakierni. Co więcej, nieodpowiednio dobrany filtr może pogorszyć jakość lakierowanych powłok.

Warto też wspomnieć, że czasami problem nie tkwi jedynie w braku filtracji powietrza – podstawą jest prawidłowe wykonanie kabiny i ściany lakierniczej. Bez tego zamontowanie filtra nie będzie wystarczające.