Oczyszczanie powietrza w szpitalach i placówkach służby zdrowia

Jakość powietrza w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia jest bardzo istotna i warto zadbać, aby była jak najwyższa. Odpowiednia filtracja powietrza potrafi uchronić pacjentów oraz personel, przed niekorzystnymi skutkami, jakie niesie za sobą zanieczyszczone i niefiltrowane powietrze.

W celu ochrony zdrowia i utrzymania właściwej jakości powietrza wewnątrz szpitali, najlepiej jest zapobiegać przenoszonym w powietrzu zanieczyszczeniom. Do pomieszczeń, które podlegają określonym wymogom, przeznaczone są odpowiednie profesjonalne urządzenia do filtrowania i oczyszczania powietrza. W przypadku klimatyzacji oraz wentylacji bardzo ważnym elementem są wysokiej jakości specjalne filtry. Zlikwidowanie chorobotwórczych organizmów oraz ograniczenie powstawania zanieczyszczeń w pomieszczeniach szpitalnych, skutecznie wpływa na jakość i czystość powietrza oraz na stan zdrowia pacjentów i personelu.

Skąd najczęściej biorą się zanieczyszczenia w szpitalach?

Szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia pacjenta i personelu zanieczyszczenia, mogą przedostawać się do placówek medycznych z różnych miejsc i powodów. Wiele zanieczyszczeń jest wytwarzanych poza budynkiem szpitala, są to m.in. spaliny samochodowe, które bardzo obniżają jakość powietrza lub pył towarzyszący pracom budowlanym. Zanieczyszczenia wewnątrz budynku, są głównie spowodowane przez ludzi odwiedzających szpitale oraz przez opary wytwarzane przez środki czyszczące.

 

Oczyszczanie powietrza w szpitalach

 

Dlaczego tak istotne jest, aby zwalczać zanieczyszczenia w szpitalach?

Ze względu na obecność w placówkach służby zdrowia, a zwłaszcza w szpitalach, osób chorych i z niską odpornością immunologiczną, ważne jest aby powietrze jakim oddychają było pozbawione wszelkich chorobotwórczych mikroorganizmów. Jakość powietrza jest tak ważna, ponieważ wiele wirusów, bakterii czy innych drobnoustrojów lub zanieczyszczeń przenosi się do naszego organizmu za pomocą układu oddechowego. Zanieczyszczone powietrze może poważnie komplikować proces leczenia pacjentów, powodować wtórne zakażenia oraz prowadzić do wyjątkowo niebezpiecznych infekcji, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pacjentów. Ponadto zły stan powietrza bardzo negatywnie wpływa na ogólne samopoczucie pacjentów oraz personelu medycznego i innych pracowników służby zdrowia. W szpitalach lub innych placówkach medycznych, istotne jest aby, funkcjonował wydajny system filtracji powietrza. Przyczynia się do tego wzrost infekcji układu oddechowego, na które przestały działać dotychczasowe leki. Zła jakość powietrza prowadzi do powstawania infekcji, a ich eliminacja jest bardzo kosztowna, odpowiedni system do filtracji powietrza może temu zapobiec.

Jakie korzyści przynosi odpowiednia filtracja powietrza?­

Główne korzyści płynące z właściwej filtracji powietrza w szpitalach, to powstrzymanie wtórnych infekcji układu oddechowego wśród pacjentów oraz ochrona personelu medycznego i osób pracujących w szpitalach przed różnego typu zakażeniami. Ponadto likwidacja nieprzyjemnych i drażniących zapachów, które mogą niekorzystnie wpływać na samopoczucie pacjentów oraz eliminacja groźnych chorobotwórczych mikroorganizmów, które przyczyniają się do powstawania wielu niebezpiecznych infekcji.