dzieci a zanieczyszczone powietrze

Jak chronić dzieci przed zanieczyszczonym powietrzem?

Dzieci narażone są na zanieczyszczone powietrze zarówno w domach, jak i poza nimi. W zamkniętych pomieszczeniach wzrasta ryzyko gromadzenia się kurzu, alergenów, pleśni czy grzybów, natomiast na zewnątrz mamy do czynienia ze smogiem czy zanieczyszczeniami z fabryk, zakładów produkcyjnych bądź spalin samochodowych. W jednym z artykułów pisaliśmy również o zanieczyszczeniach, z jakimi nasze dzieci mają do czynienia w szkołach. Skoro ten problem jest tak powszechny, co możemy zrobić, aby uchronić najmłodszych przed niekorzystnym wpływem zanieczyszczonego powietrza?

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie dzieci

Według raportu opublikowanego 2 lata temu przez Światową Organizację Zdrowia, ponad 90% dzieci na całym świecie jest narażonych na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Jako, że organizm dziecka jest z reguły słabszy niż dorosłej osoby, niska jakość powietrza jest dla niego szczególnie niebezpieczna. Najmłodsi są bardziej narażeni na problemy zdrowotne, ponieważ ich organizm stale się rozwija i wdychają oni znacznie więcej powietrza w stosunku do masy ciała niż osoby dorosłe.

Narażenie dzieci na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może mieć niekorzystny wpływ na rozwój neurologiczny, a co za tym idzie negatywne oddziaływanie na rozwój dziecka. Powszechne stają się również problemy układu oddechowego, takie jak uszkodzenie płuc, zapalenie dróg oddechowych czy astma.

 

dzieci a zanieczyszczone powietrze

 

Źródła zanieczyszczeń, na które narażone są dzieci

Tak jak było to wspomniane wcześniej, dzieci narażone są na zanieczyszczone powietrze w różnych sytuacjach – podczas przerw, zajęć w szkole, uprawiania sportu, spaceru lub jazdy rowerem. W regionach, gdzie częstym problemem są pożary lub smog, ich narażenie będzie jeszcze większe. Dwa główne typy zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu to pyły oraz lotne związki organiczne. Te cząsteczki mogą powodować problemy zdrowotne, zwłaszcza gdy dostaną się do płuc i krwiobiegu, podrażnienie oczu, nosa i gardła, zmęczenie, trudności w oddychaniu i przewlekłe schorzenia, w tym astmę oraz uszkodzenie wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.

Wysokie stężenie zanieczyszczeń na zewnątrz może wpływać na jakość powietrza w domach, szkołach i innych budynkach. Uczniowie uczęszczający do szkół w obszarach o dużym natężeniu ruchu, takich jak miasta, doświadczają więcej problemów ze zdrowiem układu oddechowego niż dzieci uczęszczające do szkół na obszarach wiejskich. Niejednokrotnie wspominaliśmy również o sposobach na podniesienie jakości powietrza w zamkniętych pomieszczeniach takich jak domy czy szkoły, gdzie dzieci narażone są na pleśń, kurz czy grzyby.

Jak chronić dzieci przed zanieczyszczonym powietrzem?

Jednym ze sposobów na ochronę dzieci przed niską jakością powietrza jest monitorowanie jego stanu i poziomu stężenia zanieczyszczeń – jest to szczególnie ważne w okresie, kiedy powszechny staje się problem smogu.

Jeśli nasze dziecko ma już problemy z układem oddechowym, nie wolno ich lekceważyć – należy podjąć leczenie i współpracować z lekarzami w celu łagodzenia objawów astmy bądź innych chorób układu oddechowego. Dzieci borykające się z tego typu schorzeniami są jeszcze bardziej wrażliwe na zanieczyszczone powietrze niż ich zdrowi rówieśnicy!

Przebywając w domu, dołóżmy wszelkich starań aby zminimalizować poziom zanieczyszczenia w pomieszczeniu – unikajmy palenia świec lub kadzideł, rozpalania drewna w kominku i pamiętajmy o częstym sprzątaniu i wietrzeniu mieszkania. Dodatkowo, możemy zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza. Obowiązkowym krokiem jest również instalacja systemu HVAC oraz jego regularna konserwacja.