zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Złej jakości powietrze niesie za sobą ogromne zagrożenie dla środowiska, a przede wszystkim dla naszego zdrowia i życia. Niestety Polska pod względem czystości powietrza wypada bardzo źle na tle innych krajów Unii Europejskiej. Sprawdź co przyczynia się do złej jakości powietrza w Polsce i jakie województwa są najbardziej zanieczyszczone.

Główne źródła zanieczyszczeń w Polsce

Głównym źródłem zanieczyszczeń w Polsce jest “niska emisja”, czyli spalanie w starych i nieodpowiednich piecach tzw. “kopciuchach” złej jakości węgla, drewna oraz śmieci wraz z  tworzywami sztucznymi.

Na złą jakość powietrza w Polsce największy wpływ ma:

  • sektor komunalno-bytowy
  • transport drogowy
  • rolnictwo
  • zakłady przemysłowe
  • elektrociepłownie

Najbardziej problematyczne są pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5. Wysoce niebezpieczny jest również benzo(a)piren – B(a)P, który jest rakotwórczy i posiada zdolność do gromadzenia się w naszym organizmie.

Pył zawieszony PM10 złożony jest z cząstek o średnicy mniejszej niż 10 μm. W jego skład wchodzą organiczne oraz nieorganiczne substancji, do których bardzo często wliczają się również niebezpieczne toksyny. Pyły te są tak małe że przedostają się do płuc i górnych dróg oddechowych.

Cząstki pyłu zawieszony PM2,5 są jeszcze mniejsze, a przez to jeszcze bardziej niebezpieczne, gdyż docierają nawet do krwiobiegu. Głównym źródłem emisji pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz substancji rakotwórczej B(a)P są domowe instalacje grzewcze – stare piece wyżej wymienione “kopciuchy”.

Jak Polska wypada na tle innych krajów UE?

Niestety w Polsce powietrze jakim oddychamy nie jest na najwyższym poziomie. Już od lat w naszym kraju mamy do czynienia z przekroczonymi normami zanieczyszczeń w powietrzu. Poziom szkodliwych substancji mocno wiąże się z porami roku. Poziom emisji pyłów zawieszonych oraz B(a)P wzrasta zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy. Najbardziej przyczyniają się do tego stare piece oraz ludzie, którzy spalają w nich złej jakości węgiel, drewno i śmieci.

W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej Polska wypada bardzo niekorzystnie pod względem czystości powietrza, biorąc pod uwagę wysoce niebezpieczne pyły zawieszone PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Niestety już od lat znajdujemy się w gronie tych państw Unii Europejskiej, gdzie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone.

Województwa z najgorszą i najlepszą jakością powietrza 

Wpływ na jakość powietrza na danym obszarze ma szereg czynników, do których zalicza się m.in.:

  • wielkość emisji zanieczyszczeń
  • źródła emisji zanieczyszczeń
  • pory roku i warunki meteorologiczne
  • rodzaj terenu
  • działalność człowieka

Polska pod względem jakości powietrza najgorzej wypada na południu kraju. Do najbardziej zanieczyszczonych regionów zalicza się przede wszystkim województwo śląskie, takie miasta jak np. Rybnik czy Dąbrowa Górnicza. Wiąże się to z obecnością na tym obszarze zakładów przemysłowych oraz licznych kopalni, które generują olbrzymią ilość odpadów trafiających do atmosfery.

Wysokie stężenie szkodliwych dla zdrowia substancji jest również w województwie małopolskim m.in. w Krakowie gdzie ze względu na wysoko rozwinięty przemysł i turystykę obecność zanieczyszczeń w powietrzu jest wysokie. Niekorzystnie wypada również województwo łódzkie, dolnośląskie oraz rejon w obrębie aglomeracji warszawskiej.

W dużo lepszej sytuacji są rejony położone w północnej i północno-wschodniej części Polski. Województwo podlaskie, pomorskie czy warmińsko-mazurskie może pochwalić się najczystszym powietrzem w kraju.