wpływ pożarów na jakość powietrza

Wpływ pożarów na jakość powietrza

Pożary są niezwykle niebezpieczne zwłaszcza na tak olbrzymią skalę, jakie ostatnio miały miejsce m.in. w Grecji oraz Turcji. W ich wyniku do atmosfery uwalniane są ogromne ilości niebezpiecznych i szkodliwych substancji, które zanieczyszczają powietrze. Sprawdź jakie mogą być przyczyny pożarów, jaki mają wpływ na jakość powietrza oraz w jaki sposób można się uchronić przed zanieczyszczonym powietrzem wywołanym przez pożar.

Przyczyny pożarów

Mogłoby się wydawać że główną przyczyną pożarów są zjawiska naturalne, to jednak najczęściej za ich powstawanie wskazuje się pośrednią lub bezpośrednią działalność człowieka.

Do przyczyn powstawania pożarów należą:

 • celowe podpalenia/li>
 • nieostrożność człowieka
 • wady i uszkodzenia instalacji elektrycznych
 • warunki atmosferyczne (upały, niska wilgotność, uderzenia pioruna)
 • niewłaściwe magazynowanie substancji niebezpiecznych
 • samoistne zapalenie materiałów (siano, pasza)

Wpływ pożarów na jakość powietrza

Pożary uwalniają do atmosfery ogromne ilości szkodliwych substancji. Wyniszczają leśną biomasę w tym drzewa, przez co pochłaniany i magazynowany w nich dwutlenek węgla przedostaje się do atmosfery. Jego duża obecność niekorzystnie wpływa na nasz klimat i może nasilać globalne ocieplenie. Oprócz dwutlenku węgla do atmosfery emitowane są również i inne produkty spalania m.in. takie jak:

 • tlenek węgla
 • tlenki azotu
 • węglowodory
 • związki siarki
 • cząstki stałe i ciekłe
 • cząstki lotne (np. formaldehyd)

Infografika - wpływ pożarów na jakość powietrza

Jak chronić się przed negatywnym wpływem pożarów na zdrowie 

Pożary i dym, który powstaje w ich trakcie jest dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Osoby znajdujące się w bliskiej odległości od pożaru narażone są na wdychanie szkodliwych chemikaliów m.in. tlenku węgla, metanu czy formaldehydu. Jeszcze bardziej niebezpieczne są pyły zawieszone, których mikroskopijne cząsteczki mogą przedostawać się do płuc, a nawet krwiobiegu (w przypadku pyłów zawieszonych P2,5).

W celu ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem, najlepiej pozostać o ile to możliwe w domu oraz zadbać o uszczelnienie okien oraz drzwi. Pomocne będą oczyszczacze powietrza, które zatroszczą się o jakość wdychanego powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.

Do oczyszczaczy powietrza najczęściej wykorzystuje się filtry HEPA, które charakteryzują się wysoką skutecznością. Filtry te doskonale przechwytują cząstki stałe, kurz, alergeny, zarodniki pleśni, pył i smog – wyłapują również wysoce szkodliwe pyły zawieszone PM10, PM2,5 oraz PM1. Co więcej wykazują też skuteczność w usuwaniu niektórych bakterii oraz wirusów.

Natomiast gdy musimy wyjść na zewnątrz w celu ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem, warto zastosować maski antysmogowe o wysokiej skuteczności.