Wpływ samolotów na jakość powietrza

Loty samolotem stały się niezwykle popularnym środkiem transportu. Nie da się ukryć, że jest to wygodna i nie raz nawet tańsza opcja. Jednak pomimo wielu zalet podróżowanie samolotami nie jest obojętne dla środowiska. 

Jakie zanieczyszczenia powodują samoloty?

Samoloty zużywają ogromne ilości paliwa, a co za tym idzie emitują również ogromne ilości zanieczyszczeń, takich jak:

  • dwutlenek węgla
  • tlenki azotu
  • tlenki siarki
  • węglowodory
  • para wodna
  • sadza

Jak loty samolotem szkodzą środowisku?

Transport powietrzny negatywnie wpływa na klimat, emitując do atmosfery ogromne ilości gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla, co przyczynia się do powstawania globalnego ocieplenia.

Lecący samolot wytwarza tzw. smugi kondensacyjne, które przy sprzyjających warunkach mogą utrzymywać się w powietrzu nawet do kilku godzin. Smugi te składają się z pary wodnej, która jest najpowszechniejszym gazem cieplarnianym wpływającym na wzrost nasilenia efektu cieplarnianego.

 

Infografika - Wpływ samolotów na jakość powietrza

 

Jak można ograniczyć emisje zanieczyszczeń? 

Według przewidywań w 2050 roku transport lotniczy będzie odpowiadał już za 20% światowej emisji gazów. Wszystko za sprawą coraz większego ruchu lotniczego. Jak zatem można ograniczyć emisję zanieczyszczeń spowodowaną przez loty samolotem?

Choć nie da się całkowicie ograniczyć transportu powietrznego, możemy starać się zmienić nasze nawyki i jeśli jest taka możliwość zrezygnować z tej opcji transportu.

W celu zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń warto wprowadzać nowsze i bardziej ekologiczne rozwiązania technologiczne. Naukowcy opracowują coraz to nowocześniejsze pomysły m.in. bezemisyjne samoloty napędzane energią elektryczną czy samoloty, których paliwem będzie ciekły wodór.

Z roku na rok wprowadza się także coraz więcej restrykcji względem ograniczenia emisji spalin m.in. obowiązek ich monitorowania. Parlament Europejski stale pracuje nad projektami, których wdrożenie ma pomóc w walce z zanieczyszczeniami powodowanymi przez samoloty. Dotyczą one m.in. wdrażania korzystniejszych dla środowiska paliw samolotowych.