jak zanieczyszczenia wpływają na rośliny

Jak zanieczyszczenia powierza wpływają na rośliny?

Zanieczyszczone powietrze wpływa niekorzystnie zarówno na nas, jak i na środowisko oraz rośliny. Czym bardziej powietrze jest zanieczyszczone, tym więcej roślin jest niszczonych, co powoduje jeszcze większe  zmiany w obrębie klimatu oraz degradację środowiska naturalnego.

Jakie zanieczyszczenia najbardziej szkodzą roślinom?

 • ozon
 • dwutlenek azotu
 • dwutlenek siarki
 • związki fluoru
 • związki chloru
 • pyły zawieszone

Rośliny najbardziej podatne na zanieczyszczenia

Na szkodliwe działanie zanieczyszczonego powietrza najbardziej wrażliwe są mchy i porosty. Dzieje się tak, ponieważ pozbawione są warstwy ochronnej w postaci wosku. Wysoce podatne na działanie szkodliwych substancji są także: klon, dąb szypułkowy, modrzew, topola, jarzębina, lipa drobnolistna oraz tytoń. Czułe na zanieczyszczenia są także niektóre warzywa i owoce m.in. truskawki, arbuzy, winogrona, słonecznik, pomidory, marchew, buraki oraz kukurydza.

 

Infografika - jak zanieczyszcenia wpływają na rośliny

 

Wpływ zanieczyszczeń na rośliny

 • Utrudniony proces fotosyntezy

Zanieczyszczone powietrze i obecne w nim szkodliwe substancje wpływają na całe funkcjonowanie rośliny. W wyniku czego utrudniony jest proces fotosyntezy. 

 • Uszkodzenia liści oraz korzeni 

Zanieczyszczenia obecne w powietrzu, a głównie ozon wpływają negatywnie na korzenie oraz stan i wygląd liści. Mogą przyczyniać się do powstania chlorozy –  choroby roślin, która zaburza wytwarzanie chlorofilu, przez co liście stają się żółte. 

 • Zatkanie aparatów szparkowych

Osadzające się na roślinach zanieczyszczenia zatykają aparaty szparkowe, przez co rośliny mają utrudniony proces wymiany gazów, co w efekcie zaburza proces fotosyntezy. 

 • Utrudniony wzrost roślin

Zanieczyszczenia mogą zahamować prawidłowy rozwój roślin. Głównie przyczynia się do tego ozon, który powoduje przedostawanie się światła UV do atmosfery, co wpływa negatywnie na wzrost roślin i proces fotosyntezy.

 • Opóźnione kwitnienie

Długotrwałe oraz intensywne działanie zanieczyszczeń powietrza powoduje opóźnione kwitnienie i dojrzewanie roślin. Takie rośliny nie mogą rozwijać się jak te, które nie są narażone na szkodliwe substancje, ponieważ muszą walczyć o przetrwanie i stale zwalczać zanieczyszczenia.

 • Zakwaszenie gleby

W zakwaszonym środowisku wzrasta obecność metali ciężkich, a rośliny pobierają z gleby znacznie mniej substancji pokarmowych. Powoduje to uszkodzenie korzeni, wskutek czego roślina nie jest w stanie czerpać potrzebnych do wzrostu składników.