Jakie certyfikaty powinny posiadać filtry powietrza?

Odpowiednia certyfikacja może skutecznie zachęcić do kupna produktu, a niekiedy jest nawet koniecznością, aby mógł zostać oddany do użytku. Sprawdź zatem jakie certyfikaty, atesty czy normy dotyczą filtrów powietrza.

Certyfikaty jakie powinny posiadać filtry powietrza:

Atest PZH

Atest PZH – jest atestem higienicznym wydawanym przez instytucję badawczą o nazwie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. Atest ten potwierdza, że wytworzony produkt jest bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego.

Norma PN-EN ISO 16890

Norma PN-EN ISO 16890 kategoryzuje filtry przeznaczone do ogólnej filtracji powietrza. Podział filtrów odbywa się na podstawie wielkości drobin pyłów zawieszonych (PM2.5, PM10, PM1). Powyższa norma zastąpiła obowiązującą do lipca 2018 roku normę PN-EN 779.

Certyfikat PN-EN ISO 9001

Certyfikat PN-EN ISO 9001 – czyli Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001 jest międzynarodowym standardem, który nadzoruje system zarządzania jakością danego produktu. Została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjna ISO (ang. International Organization for Standarization). Certyfikacja ta zaświadcza, że producent jest  w pełni zaangażowany w stałe doskonalenie swoich produktów, aby spełniały wymagania klientów.

Certyfikat ECJIP ISO 14001

Norma PN-EN ISO 14001 dotyczy wymagań związanych z systemem zarządzania środowiskowego. Jej głównym celem jest wsparcie w zakresie ochrony środowiska oraz określenie działań, które ograniczą powstawanie zanieczyszczeń.  Norma ISO 14001 przeznaczona jest do każdego rodzaju branży o dowolnej wielkości.

Certyfikat FSC (w przypadku filtrów wykonanych z kartonu)

FSC – czyli System Certyfikacji Produktów Leśnych. Certyfikacja FSC ma za zadanie wspierać zrównoważoną oraz w pełni odpowiedzialną gospodarkę leśną. Produkty posiadające powyższy certyfikat poddawane są ścisłej weryfikacji na każdym etapie produkcji.

Certyfikat Jakości – Zielony Certyfikat

Zielony (Eko) certyfikat informuje, że firma jest zaangażowana w ekologię i wytwarza swoje produkty, tak aby nie szkodzić środowisku naturalnemu.