jak pogoda wpływa na jakość powietrza

Jak pogoda wpływa na jakość powietrza?

Na jakość powietrza wpływają głównie trzy czynniki: rodzaj terenu, wielkość emisji zanieczyszczeń oraz warunki meteorologiczne. Sprawdź w poniższym wpisie jaki wpływ ma określona pogoda na jakość wdychanego powietrza oraz rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, aby wiedzieć kiedy sięgnąć po maseczkę antysmogową.

Wpływ określonych warunków pogodowych na jakość powietrza

W obrębie warunków meteorologicznych na jakość powietrza ma wpływ:

  • wiatr
  • temperatura
  • nasłonecznienie
  • opady atmosferyczne

Głównym czynnikiem wpływającym na jakość powietrza i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest wiatr. Jego kierunek oraz prędkość, która decyduje o szybkości przemieszczania się zanieczyszczeń wraz z powietrzem. Bezwietrzna pogoda przy jednoczesnym dość wysokim ciśnieniu, sprzyja gromadzeniu się zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Mocno wzrasta wówczas stężenie takich szkodliwych substancji jak:

  • pyły zawieszone PM10 i PM2.5
  • tlenek węgla
  • dwutlenek siarki
  • tlenki azotu

Wyjątkowo niebezpieczny jest zwłaszcza smog, który nasila się gdy nie ma wiatru. Pozbawione ruchu powietrze staje się bardziej zanieczyszczone, ponieważ substancje szkodliwe zaczynają się gromadzić i nawarstwiać na określonym terenie. Najgorzej jest zwłaszcza na obszarach o specyficznej formie terenu oraz w miastach, gdzie budynki są położone bardzo blisko siebie, co zaburza prawidłowy przepływ powietrza.

Drugim istotnym czynnikiem jest temperatura. Powietrze mocno pogarsza się szczególnie w sezonie grzewczym, gdzie wraz ze spadkiem temperatury wzrasta stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. W dużej mierze wpływa na to sektor komunalno-bytowy i spalanie w starych piecach niskiej jakości węgla, drewna oraz śmieci.

Latem natomiast mamy odwrotną sytuację, ponieważ poziom zanieczyszczeń takich jak: pyły zawieszone czy benzo(a)piren jest dużo niższy. Niestety nadal musimy zmagać się ze szkodliwymi substancjami które wytwarza sektor przemysłowy oraz transport drogowy. W okresie letnim ze względu na wysoką temperaturę powietrza oraz duże nasłonecznienie odnotowuje się także najwyższe stężenie ozonu, który powstaje na skutek określonych procesów fotochemicznych.

Ostatnim czynnikiem determinującym, to jakim powietrzem oddychamy są opady atmosferyczne. Deszcz skutecznie potrafi oczyścić powietrze z wielu zanieczyszczeń. Dzieje się tak, ponieważ krople deszczu podczas opadania na powierzchnię ziemi zbierają po drodze cząstki zanieczyszczeń lub zderzają się z nimi, dzięki czemu powietrze staje się bardziej oczyszczone.