skuteczność filtrów węglowych

Filtry węglowe – dlaczego są tak ważne?

Węgiel aktywny posiada wiele wyjątkowych właściwości, które sprawiają, że idealnie sprawdza się podczas oczyszczania powietrza. Zatrzymuje nie tylko substancje szkodliwe dla człowieka i środowiska, ale również niweluje nieprzyjemne zapachy. Sprawdź, gdzie stosuje się filtry węglowe i dlaczego są tak skuteczne.

Czym są filtry węglowe?

Filtr węglowy to rodzaj filtra, który posiada wkład z węgla aktywnego. Węgiel aktywny musi być właściwie przygotowany, najlepiej w postaci podłużnego walca i posiadać prawidłową granulację. Obudowa takiego filtra może znacząco różnić się kształtem oraz wielkością zależnie od urządzenia, w jakim ma zostać użyty.

Ze względu na właściwości węgla aktywnego filtry węglowe potrafią zatrzymać odory, czyli nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne. Powstały więc w celu usunięcia gazów i zapachów z powietrza.

Lotne związki organiczne niekiedy są szkodliwe dla człowieka, ponieważ często mogą być drażniące, toksyczne, a nawet rakotwórcze. Natomiast intensywne zapachy mogą powodować bóle głowy, oczu oraz podrażniać układ oddechowy. Źródło takich substancji stanowią najczęściej: spaliny samochodowe, dym papierosowy, kleje, farby na bazie rozpuszczalników, czy produkty czyszczące i inne substancje chemiczne.

Dlatego, ważne jest zaopatrzenie się w filtr węglowy, który ochroni nas przed związkami chemicznymi znajdującymi się w powietrzu.

Jak działają filtry węglowe? 

Jak zostało wspomniane powyżej, wiemy już, że filtry węglowe zatrzymują: lotne związki organiczne oraz odory, jednak dlaczego i jak to dokładnie działa.

W filtrach węglowych zatrzymywanie zanieczyszczeń odbywa się na zasadzie adsorpcji. Adsorpcja w porównaniu z pojęciem absorpcji, z którym jest często mylona, polega na tym, że substancja zwana adsorbentem zatrzymuje inne cząstki na swojej powierzchni, a nie pochłania ich całą swoją objętością.

Dla przykładu gąbka, która pochłania wodę, absorbuje ją całą swoją powierzchnią, a filtry węglowe pochłaniają, adsorbują gazy i zapachy znajdujące się w powietrzu tylko na swojej powierzchni.

Wyróżnia się dwa rodzaje adsorpcji: adsorpcja fizyczna i adsorpcja chemiczna.

Pierwsza z nich opiera się na wzajemnym przyciąganiu międzycząsteczkowym i jest o wiele częściej używana w filtrach węglowych. Natomiast druga polega na zaimpregnowaniu powierzchni węgla w taki sposób, by zachodziły na niej reakcje chemiczne, w wyniku których powstają nowe związki chemiczne. Taką metodę stosuje się głównie w przemysłowych i domowych klimatyzatorach.

Filtry węglowe w oczyszczaczach powietrza

Filtry węglowe, które pochłaniają na swojej powierzchni szkodliwe zanieczyszczenia gazowe znajdujące się w powietrzu, są ważnym elementem w procesie oczyszczania powietrza. 

Oczyszczacze powietrza z filtrem węglowym wyłapią szkodliwe substancje pochodzące z dymu papierosowego, środków czyszczących, farb, czy środków ochrony roślin, oraz zatrzymują przykre zapachy powstałe w wyniku gotowania, czy składowania odpadów. 

Ich skuteczność zależy w głównej mierze od ilości węgla aktywnego znajdującego się w filtrze, ponieważ im więcej węgla, tym więcej zanieczyszczeń zatrzyma na swojej powierzchni.     

Filtry węglowe w oczyszczaczach powietrza często stosuje się w parze wraz z filtrami HEPA, które wyłapują fizyczne zanieczyszczenia takie jak np. kurz. Istnieje również połączenie obydwu tych technologii, jakim są filtry zintegrowane, w których cząsteczki węgla aktywnego znajdują się wewnątrz filtra HEPA. To rozwiązanie jednak uważa się za mniej skuteczne w wyłapywaniu gazów, przez mniejszą ilość węgla aktywnego niż w oddzielnych filtrach węglowych.  

Filtry węglowe najbardziej wydajne są, więc gdy stanowią osobny element oczyszczaczy powietrza oraz posiadają jak największą zawartość węgla aktywnego. Grubsze filtry będą więc adsorbować więcej zanieczyszczeń.  

Oprócz oczyszczaczy powietrza filtry węglowe stosuje się w m.in.: 

  • odkurzaczach
  • butelkach i dzbankach filtrujących wodę 
  • klimatyzatorach
  • okapach kuchennych 
  • kuwetach dla kota 
  • samochodach, jako filtry kabinowe
  • filtrach do wody kranowej
  • maseczkach ochronnych

Co ile trzeba wymieniać filtry węglowe? 

Jak często należy wymieniać filtr węglowy, w dużej mierze zależy od jego konstrukcji oraz ilości posiadanego węgla aktywnego. Im większy i grubszy jest filtry oraz im więcej węgla zawiera, tym dłużej będzie działał. Na jego żywotność wpływ ma również częstotliwość używania i ilość zanieczyszczeń w pomieszczeniu, w którym go używamy. 

Najczęściej filtry węglowe do oczyszczaczy powietrza będą nam służyć przez rok, a niektóre nawet 24 miesiące, należy jednak stosować się do wskazówek producenta poszczególnego filtra oraz oczyszczacza. 

W celu przedłużenia żywotności filtra niektórzy polecają odkurzenie go raz na 3 miesiące,  jednak jego wymiana wciąż jest konieczna, a podczas odkurzania należy uważać na delikatną konstrukcję.