mgła a jakość powietrza

Mgła a jakość powietrza

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak mgła wpływa na jakość powietrza? W tym artykule przyjrzymy się bliżej czym dokładnie jest mgła i jak wpływa na jakość powietrza. Przedstawimy także praktyczne porady, jak radzić sobie w mgliste dni. 

Czym dokładnie jest mgła?

Mgła jest zjawiskiem meteorologicznym, które można zdefiniować jako obłok znajdujący się bezpośrednio przy powierzchni ziemi, ograniczający widoczność do mniej niż 1 kilometra. Mgła powstaje w wyniku kondensacji pary wodnej w powietrzu, co zazwyczaj następuje, gdy wilgotne powietrze ochładza się do temperatury, przy której para wodna zaczyna skraplać się w formie drobnych kropelek wody.

Mechanizmy powstawania mgły są zróżnicowane i zależą od wielu czynników środowiskowych. Oto główne typy mgły, wraz z opisem ich przyczyn:

 • Mgła radiacyjna – najczęściej formuje się w nocy, gdy ziemia szybko traci ciepło przez promieniowanie. Chłodniejsza powierzchnia prowadzi do ochłodzenia warstw powietrza bezpośrednio nad nią, co może skutkować kondensacją i powstawaniem mgły, zwłaszcza w czasie zwiększonej wilgotności i przy słabym wietrze.
 • Mgła adwekcyjna – powstaje, gdy ciepłe, wilgotne powietrze przemieszcza się nad chłodniejszą powierzchnię, np. nad zimne prądy morskie. Zetknięcie się ciepłego powietrza z chłodniejszą powierzchnią prowadzi do jego ochłodzenia i kondensacji pary wodnej.
 • Mgła orograficzna – formuje się, gdy wilgotne powietrze napotyka na swojej drodze wzniesienia terenowe, takie jak góry. Wzrost terenu zmusza powietrze do wznoszenia się, ochładzania i kondensacji, tworząc mgłę na stokach i szczytach.
 • Mgła parowa – może powstać, gdy bardzo zimne powietrze przemieszcza się nad cieplejszymi wodami. Para wodna odparowująca z cieplejszej wody szybko kondensuje się w chłodniejszym powietrzu, tworząc mgłę.

Każdy z tych typów mgły ma swoje unikalne cechy i warunki, przy których się formuje. Zrozumienie tych procesów pomaga meteorologom w przewidywaniu wystąpienia mgły, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w transporcie i innych dziedzinach życia codziennego. 

Jak mgła wpływa na jakość powietrza?

Związek między mgłą a jakością powietrza jest złożony i wywiera znaczący wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi. Mgła, poprzez swoją strukturę i sposób formowania się, może wpłynąć na koncentrację zanieczyszczeń w atmosferze, co w niektórych warunkach prowadzi do pogorszenia jakości powietrza.

Podczas gdy mgła sama w sobie jest zjawiskiem naturalnym, składającym się głównie z drobnych kropelek wody, jej zdolność do “zatrzymywania” zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł, takich jak emisje przemysłowe, spaliny samochodowe, czy nawet naturalne emisje (np. pyłki roślin), może prowadzić do zwiększenia stężenia szkodliwych substancji w powietrzu, którym oddychamy.

Mechanizmy wpływu mgły na jakość powietrza

 • Kondensacja na zanieczyszczeniach: Mgła może formować się wokół zanieczyszczeń, takich jak cząstki PM2.5 (drobne cząsteczki zawieszone) i PM10, co sprawia, że stają się one “jądrami kondensacji”. W efekcie, mgła może zwiększać ich stężenie w powietrzu, utrudniając ich rozproszenie.
 • Zmniejszenie ruchu powietrza – mgła często wiąże się ze stabilnymi warunkami atmosferycznymi, gdzie ruch powietrza jest ograniczony. Brak wiatru i pionowej cyrkulacji powietrza sprawia, że zanieczyszczenia mogą gromadzić się w niższych warstwach atmosfery, zamiast być rozpraszane.
 • Interakcja chemiczna – w mgliste dni, wilgotność powietrza jest wysoka, co może wpływać na reakcje chemiczne między różnymi zanieczyszczeniami. Na przykład, wilgoć może przyspieszać przekształcanie tlenków azotu (NOx) w azotany, czy siarki (SO2) w siarczany, co przyczynia się do zwiększenia zanieczyszczeń w powietrzu.

Wpływ na zdrowie i środowisko

Negatywne skutki zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń w mgliste dni są wielorakie. Ludzie z chorobami układu oddechowego, jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), mogą doświadczać zaostrzenia objawów. Długotrwała ekspozycja na wysokie stężenia drobnych cząsteczek i innych zanieczyszczeń może przyczyniać się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, problemów z płucami oraz innych poważnych schorzeń.

Jak uchronić się przed złym powietrzem w mgliste dni?

Poniżej przedstawiamy porady, jak zmniejszyć ekspozycję na zanieczyszczone powietrze w dni, gdy mgła utrudnia widoczność.

 • Monitoruj jakość powietrza – korzystaj z aplikacji lub stron internetowych monitorujących jakość powietrza, aby wiedzieć, kiedy zanieczyszczenie jest wysokie.
 • Ogranicz aktywność na zewnątrz – w dni, gdy jakość powietrza jest słaba, staraj się ograniczyć czas spędzony na zewnątrz, zwłaszcza intensywne ćwiczenia.
 • Używaj maski antysmogowej – w przypadku konieczności wyjścia na zewnątrz, maska antysmogowa może pomóc zredukować inhalację zanieczyszczeń.
 • Oczyszczacze powietrza – rozważ użycie oczyszczacza powietrza w domu, aby zmniejszyć ilość zanieczyszczeń wewnętrznych.