Dostawa

W filtertechnic dokładamy wszelkich starań, aby klient ponosił możliwie najmniejsze koszty przesyłki, i możliwie najkrótszy czas oczekiwania na dostawę.

Istnieje możliwość sprawdzenia kosztów przesyłki na etapie składnia zamówienia. W celu sprawdzenia kosztów przesyłki wystarczy włożyć produkt do koszyka, przejść do kasy oraz podać dane niezbędne dla dostawy. W podsumowaniu zamówienia, przed jego złożeniem, pojawią się naliczone przez system koszty przesyłki produktu do wskazanego przez Państwa miejsca dostawy.

W przypadku przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej, wskazane koszty przesyłki nie obejmują podatków ani opłat celnych, naliczanych (jeżeli są należne) zgodnie z przepisami kraju, do którego nadawana jest przesyłka. Koszty ewentualnych podatków i opłat celnych ponosi w całości klient.

Przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane są w zależności od dokonanego przez Państwa wyboru:

  • do wskazanego miejsca dostawy przez firmę kurierską DHL – paczki 140 x 60 x 60 [cm] nie przekraczające wagi 31.5 [kg]
  • do wskazanego miejsca dostawy przez firmę kurierską RHENUS – paczki wielkogabarytowe

Przesyłki za granicę dostarczane są:

  • do wskazanego miejsca dostawy przez firmy kurierskie: DHL
  • do wskazanego miejsca dostawy przez firmy kurierskie i transportowe podstawione przez klienta