Polityka prywatności

  1. Dane osobowe podane na stronie FilterTechnic.eu są wykorzystywane jedynie do celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sklep zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
  2. FilterTechnic.eu nie udostępnia danych osobowych Klienta żadnym osobom, firmom ani jakimkolwiek innym podmiotom trzecim, poza biorącymi bezpośredni udział w procesie sprzedaży i dostawy towaru (dane adresowe udostępniane są firmom kurierskim i firmom prowadzącym Punkty Odbioru Osobistego).
  3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
  4. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych – firmy FilterTechnic, w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną).
Zgadzam się