Filtry kartonowe

Filtry kartonowe służą do oczyszczania powietrza w lakierniach przemysłowych. Wstępne filtry kartonowe stosowane są w połączeniu z włókninami filtracyjnymi typu Paint-Stop znajdującymi się wewnątrz ścian lakierniczych. Filtry typu Cyklon, zwane też kartonowymi, harmonijkowymi, charakteryzują się wieloma pożądanymi cechami, takimi jak wysoka sprawność filtracji, brak zjawiska migracji pyłu z górnych warstw do dolnych, wysoka chłonność pyłowa, długa żywotność, wysoka wytrzymałość oraz duża zdolność do odpychania cząsteczek wody.

Działanie filtrów kartonowych plisowanych polega na wykorzystaniu siły odśrodkowej. Strumień powietrza zawierający liczne cząsteczki farby poddawany jest wielokrotnie podczas przepływu przez filtr lamelowy gwałtownym zmianom kierunku przepływu. Powoduje to wyselekcjonowanie cząsteczek ze strumienia powietrza.