Przepuszczalność powietrza włóknin filtracyjnych

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA

Włókniny ułatwiają optymalną cyrkulację powietrza dzięki ich porowatej strukturze, która sprawia, że są one przepuszczalne dla innych substancji. Zgodnie z normą DIN EN ISO 9237 przepuszczalność powietrza określa się poprzez zaciśnięcie płaskiej próbki materiału w urządzeniu badawczym i przepuszczenie przez niego strumienia powietrza o określonej różnicy ciśnień. Mierzona jest oporność przepływu.

Motoryzacja: włókniny Sandler są uznawane za materiały do tapicerowania z otwartymi porami do siedzenia, w szczególności do aktywnych wentylowanych miejsc klimatycznych.
Zastosowania techniczne: Stosowane jako środki ułatwiające przetwarzanie, często w połączeniu z innymi materiałami, włókniny chronią delikatne powierzchnie. Ich przepuszczalność powietrza może być dostosowana do konkretnego zastosowania i pozostają one przepuszczalne dla powietrza, nawet przy zatrzymywaniu innych substancji.

Spadek ciśnienia
W filtracji istotnym czynnikiem jest interakcja przepuszczalności powietrza i spadek ciśnienia wywołany oporem przepływu filtra. Wzrost ciśnienia przed filtrem jest wyższy niż za filtrem. Niski spadek ciśnienia w połączeniu z wysoką przepuszczalnością powietrza medium filtrującego zmniejsza ilość energii potrzebnej do wymuszenia wymaganej ilości powietrza przez filtr, co przyczynia się do efektywności energetycznej filtra i do długoterminowych oszczędności w działanie instalacji filtracyjnej. Trwałość włóknin Sandler dodatkowo wspomaga te oszczędności, wydłużając żywotność filtra i redukując jego wymianę.

Spadek ciśnienia bada się zgodnie z WSP 70.1, mierząc opór przepływu filtra w określonym strumieniu objętości. Wielokrotne pomiary przy zmiennych przepływach objętościowych można zagregować w krzywą obrazującą rozwój spadku ciśnienia. Włókniny Sandler są testowane pod kątem tej właściwości online podczas produkcji, a także przez zewnętrzne instytuty i klientów. Zewnętrzni partnerzy przeprowadzają testy z użyciem próbek materiału płaskiego, a także gotowych filtrów z materiału Sandler.
Inne odpowiednie normy w tym zakresie to DIN 53887 i DIN EN ISO 9237.