ODPORNOŚĆ NA WODĘ

ODPORNOŚĆ

Szczególnie w zastosowaniach technicznych włókniny wchodzą w kontakt z różnymi płynami, chemikaliami, w tym rozpuszczalnikami organicznymi, a także mogą być narażone na światło słoneczne lub wilgoć. Włókniny Sandler są głównie wykonane z syntetycznych surowców, takich jak poliester lub polipropylen i są odporne na większość substancji nieorganicznych i organicznych. Ta odporność czyni je trwałymi, a ich specyficzne właściwości są utrzymywane przez cały okres użytkowania. Wybierając odpowiednią włókninę Sandler, przebarwienia, zmiękczenie, wybrzuszenia, oderwanie powłok lub powstawanie pęcherzy stają się przeszłością.

W przemyśle motoryzacyjnym wytrzymałość ta jest testowana zgodnie z VDA 621 przez kapanie wybranych płynów testowych na materiał lub zwilżenie go. Temperatura, w której wykonywane jest badanie, może być różna. Włókniny Sandler są testowane zgodnie z VDA 621 przez zewnętrzne instytuty.

Specyficzne zastosowania wymagają odporności na określone media lub ekspozycje:

Odporność na alkalia

W budownictwie włókniny stykają się z materiałami takimi jak beton lub zaprawa cementowa. Jeśli poziom wilgotności wzrasta, te materiały budowlane są podatne na emisję dużych ilości soli alkalicznych. Włókniny Sandler są odporne na te zasady: włóknina pozostaje nienaruszona, nie dochodzi do dezintegracji, a tkanina pozostaje stabilna. Te włókniny są zatem bardzo odpowiednie do zastosowań w budownictwie. Ich odporność na alkalia określa się, poddając je różnym mediom testowym, zwykle w ciągu kilku miesięcy. Następnie przeprowadza się subiektywne badanie struktury włókniny i mierzy się spadek wagi i odporności na rozdarcie. Włókniny Sandler są testowane pod kątem odporności na działanie zasad w naszym wewnętrznym laboratorium.

Hydrofobowość i hydrofilowość

Włókniny hydrofobowe są hydrofobowe, co powoduje zmniejszenie wchłaniania płynów. Ta charakterystyka jest uzyskiwana bez żadnych dodatkowych wykończeń, przy użyciu tylko określonych polimerów i odpowiedniej technologii wytwarzania.

Motoryzacja: Włókniny hydrofobowe w zastosowaniach zewnętrznych, takich jak wykładziny w kołach, wytrzymują każdy wiatr i warunki atmosferyczne.
Budowa: Hydrofobowe włókniny szybko schną, a tym samym zapobiegają gromadzeniu się wilgoci.

Natomiast włókniny hydrofilowe łatwo przyciągają wodę i ją transportują. Specjalne warianty produktu można również stosować do przechowywania płynów. Te włókniny są bardzo odpowiednie dla produktów higienicznych lub chusteczek.

Oleofobowość i oleofilowość

Określenie oleofobia opisuje charakterystykę odpychania olejów i tłuszczów. Substancje te nie wnikają do materiału, ale po prostu spływają po jego powierzchni. Włókniny Sandlera dla przemysłu motoryzacyjnego są trwale odporne na płyny silnikowe, takie jak płyn przekładniowy, olej silnikowy lub olej napędowy i są przetestowane pod kątem oleofobowości zgodnie z metodą testu upadku. Podobnie włókniny Sandlera do filtracji są odpornymi olejami i tłuszczami.

Włókniny oleofilne z drugiej strony łatwo wchłaniają oleje i tłuszcze, a między innymi są szczególnie poszukiwane w zastosowaniach środowiskowych.

Odporność na grzyby, bakterie i wilgoć

Włókniny Sandlera wykonane z polimerów termoplastycznych są bakteriostatyczne, tj. Zapobiegają proliferacji jednostek tworzących kolonie, odmawiając faworyzowania grzybów i bakterii. W wilgotnych warunkach ta właściwość jest szczególnie wzmocniona przez ich odporność na wilgoć: włókna nie chłoną wilgoci, dlatego włóknina szybko schnie.

Filtracja: włókniny Sandler są testowane pod kątem odporności przez zewnętrzne instytuty. Odpowiednie certyfikaty świadczą o przydatności włóknin do stosowania w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według VDI 6022.
Konstrukcja: Ta cecha pomaga zapobiegać rozwojowi pleśni w budynkach, chroniąc zdrowie mieszkańców.

Właściwości bakteriostatyczne określa się zgodnie z normą DIN EN ISO 846, oceniając wpływ mikroorganizmów na materiały syntetyczne. Włókninę umieszcza się na pożywce hodowlanej, do której stosuje się różne zarodniki grzybów i bakterie. Po 4 tygodniach w określonych warunkach temperatury i oświetlenia obserwuje się wzrost grzybów i bakterii.

Odporność na promieniowanie UV

W budownictwie, w przypadku pokryć dachowych i fasad, a także w zastosowaniach technicznych, wykorzystywane materiały są często narażone na działanie promieni słonecznych. Stosowanie specjalnie dobranych polimerów powoduje, że włókniny Sandler są odporne na promieniowanie UV: struktura materiału pozostaje nienaruszona, nie ma problemu ani odbarwianie, ani dezintegracja.
Odporność na promieniowanie UV określa się za pomocą testu ekspozycji. Próbki włókniny można na przykład umieścić za szkłem okiennym i poddać rzeczywistej zmianie klimatu. Przed i po teście określa się właściwości mechaniczne włókniny, sprawdzając szkodliwy wpływ ekspozycji na promieniowanie UV w stosunku do czasu ekspozycji.