Powietrze wdychane i wydychane – jak powinien wyglądać jego skład?

Powietrze, którym oddychamy to mieszanina gazów, której skład znacząco wpływa na nasze zdrowie. Masa powietrza wpływa na zmiany klimatu powstawanie takich zjawisk jak np. efekt cieplarniany. Poza zjawiskami atmosferycznymi, warto wziąć pod uwagę również to, jak skład powietrza wpływa na ludzki organizm. 

Jaki jest skład powietrza?

Analizując skład powietrza, możemy wyróżnić dwa rodzaje składników: stałe oraz zmienne. Składniki stałe są nieodłączną częścią powietrza, natomiast zmienne zależne są od takich czynników jak zmiany zawartości dwutlenku siarki czy dwutlenku węgla.

Głównymi składnikami powietrza są azot, tlen, argon i dwutlenek węgla. Poza nimi, w powietrzu znajdziemy również takie takie związki jak neon, hel, metan, krypton, wodór i ksenon. Analizując ten skład jeszcze dokładniej, w powietrzu można również znaleźć zawiesiny mineralne i organiczne, w tym m.in. pyły lub zarodniki roślin.

 

Powietrze wdychane i wydychane - infografika

 

Powietrze wdychane i wydychane – co się w nim znajduje, a czego nie powinno w nim być?

W wdychanym przez nas powietrzu możemy wyróżnić następujące składniki: azot (78%), tlen (21%), dwutlenek węgla (0,04%) oraz inne gazy (1%). W przypadku powietrza wydychanego rośnie zawartość dwutlenku węgla, a maleje ilość tlenu: azot (78%), tlen (17%), dwutlenek węgla (4%) i inne gazy (1%).

Niestety, w powietrzu, którym oddychamy coraz częściej znajdują się substancje, których nie powinno tam być. Tymi składnikami są przede wszystkim pyły i zanieczyszczenia, pochodzące najczęściej z działalności człowieka – fabryk, kominów, pieców, spalin samochodowych itd. W takim przypadku, w masie powietrza, którą wdychamy zaczynają pojawiać się takie związki jak: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ozon, benzen, pyły PM2,5 i PM10.

Substancje te są groźne dla wszystkich organizmów żywych – ludzi, zwierząt i roślin. Człowiek wdychający zanieczyszczone powietrze naraża zarówno swój układ oddechowy, jak i krwionośny, co może skutkować takimi dolegliwościami jak zaburzenia rytmu serca czy nadciśnienie tętnicze.

Jak poprawić skład powietrza?

Zawartość powietrza kontrolowana jest przy pomocy mierników, które umożliwiają skuteczne monitorowanie parametrów powietrza w pomieszczeniach. Innymi urządzeniami pomagającymi w ocenie jakości powietrza są: mierniki CO2, analizatory spalin oraz detektory tlenku węgla oraz gazu. Jeśli nie dysponujemy tego typu sprzętem, warto monitorować jakość powietrza na zewnątrz (przy pomocy np. raportów smogowych) i unikać spacerów w dniach, kiedy stężenie szkodliwych pyłów jest wysokie.