filtracja powietrza w zakładach produkcyjnych

Filtracja powietrza w zakładach produkcyjnych

Filtracja powietrza jest niezwykle istotna w zakładach produkcyjnych w praktycznie każdej gałęzi przemysłu, gdzie na szkodliwe działanie pyłów i zanieczyszczeń narażone są nie tylko maszyny i urządzenia ale zwłaszcza sami pracownicy. Sprawdź dlaczego filtracja powietrza jest tak ważna i jaki ma wpływ na zdrowie pracowników.

Dlaczego filtracja powietrza jest tak ważna?

Zanieczyszczenia w postaci kurzu czy pyłu bywają bardzo uciążliwe i stanowią duży problem w zakładach produkcyjnych. Niepożądane cząstki zanieczyszczeń mogą wpływać niekorzystnie na materiały lub na już gotowe produkty, co ma wpływa na ich niższą jakość. Co gorsze wysokie stężenie zanieczyszczeń w zamkniętym obiekcie może skutkować ryzykiem pożarów. Pracownicy również są wysoce zagrożeni ze względu na długotrwałe przebywanie w miejscu gdzie powietrze jest zanieczyszczone.

Jaki ma to wpływ na zdrowie pracowników?

Wysokie stężenie pyłów w zakładach produkcyjnych, magazynach lub w innych obiektach może wpływać wysoce niekorzystnie na zdrowe pracowników. Od szeregu chorób, które mogą być skutkiem długotrwałej ekspozycji na pyły i inne zanieczyszczenia po podrażnienia skóry oraz oczu. Objawy podrażnień w obrębie oczu oraz skóry mogą być dość zróżnicowane w zależności od składu pyłu obecnym w zanieczyszczonym powietrzu. W przypadku skóry istnieje ryzyko wystąpienia na jej powierzchni stanów zapalnych oraz owrzodzeń, a niekiedy nawet zmian nowotworowych.

Jakie potencjalne choroby mogą zagrażać pracownikom?

Długotrwałe przebywanie i wdychanie zapylonego powietrza może powodować u pracowników takie choroby i dolegliwości jak:

  • astma
  • problemy z oddychaniem
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
  • zapalenie płuc
  • choroby serca
  • nowotwory

 

Infografika - Filtertechnic - filtracja powietrza w zakładach produkcyjnych

 

Rekomendowane produkty do tego typu zakładów

Zarówno pracownikom jak i maszynom w zakładach produkcyjnych do pracy potrzebne jest czyste powietrze, a zapewnić go mogą przemysłowe filtry powietrza. Tego rodzaju filtry są najpopularniejszą ochroną przed zanieczyszczeniami zagrażającymi procesom przemysłowym i dzielą się na:

  • Filtry powietrza wlotowego

Niezwykle ważne jest zastosowanie filtrów wentylacji, gdy powietrze dostaje się do środka zakładów produkcyjnych, gdzie znajdują się pracownicy. Do grupy takich filtrów należą m.in. filtry kasetowe, kieszeniowe oraz maty filtracyjne. Filtry te często o niższej klasie oczyszczania przeznaczone są do pomieszczeń, gdzie nie jest wymagany najwyższy stopień czystości powietrza. Do kolejnej grupy filtrów należą filtry HEPA i ULPA, które są przeznaczone do filtracji powietrza w pomieszczeniach, gdzie wymagany jest bardzo wysoki stopień czystości powietrza np. laboratoria czy sale operacyjne.

  • Filtry powietrza wylotowego

Filtry powietrza wylotowego mają za zadanie chronić środowisko przed zanieczyszczeniami wydostającymi się z zakładów produkcyjnych. Ten rodzaj filtrów dzieli się na: filtry pyłowe “suche”, patronowe, kasetowe, cyklonowe, workowe, elektrostatyczne oraz filtry mgły olejowej. Do najczęściej używanych należą filtry patronowe oraz workowe.

  • Filtry powietrza sprężonego

Filtry sprężonego powietrza wliczają się do grupy filtrów powietrza procesowego. Są to elementy, które odpowiadają za hamowanie cząstek zanieczyszczeń stałych rzędu 0,01 µm, znajdujących się w sprężonym powietrzu, które przez nie przepływa. Sprężone powietrze odgrywa bardzo ważną rolę w procesie produkcji. Odpowiednio dobrane filtry chronią maszyny oraz narzędzia, niwelują koszty serwisowe oraz zwiększają wydajność w zakładach produkcyjnych.