filtracja powietrza na uczelniach

Filtracja powietrza na uczelniach

Uczelnie i szkoły wyższe to budynki, gdzie w poszczególnych salach czy laboratoriach przebywa często bardzo dużo osób. Duża zbiorowość w zamkniętych pomieszczeniach sprawia że jakość powietrza w budynkach oświatowych jest niezwykle ważna zarówno dla zdrowia jak i efektów kształcenia. 

Źródła zanieczyszczeń powietrza na uczelniach 

Kadra dydaktyczna w tym wykładowcy oraz pozostali pracownicy uczelni, jak również i sami studenci przebywający na terenie budynków uczelnianych są narażeni na wdychanie szkodliwych cząstek: od alergenów czy wirusów po wysoce szkodliwe drobne pyły zawieszone. Tego typu cząstki są najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia, gdyż mogą przedostawać się do płuc.

Na zwiększenie stężenia drobnych pyłów na uczelniach i szkołach wyższych wpływa wyposażenie budynków uczelnianych, osoby przebywające w pomieszczeniach oraz  typowe czynności wykonywane na uczelniach (np. użytkowanie papieru).

Na stężenie mikroskopijnych cząstek ma również wpływ kurz oraz pył, znajdujący się na uczelnianym wyposażeniu budynku, który zaczyna unosić się w powietrzu podczas przemieszczania się osób. Zwłaszcza w bibliotekach uczelnianych, gdzie przez obecność licznych książek i materiałów naukowych gromadzi się go bardzo dużo.

Oprócz sal wykładowych, czy ćwiczeniowych uczelnie wyposażone są również w pracownie specjalistyczne oraz laboratoria o zróżnicowanym przeznaczenie, gdzie rodzaj zanieczyszczeń powietrza może się znacznie różnić niż w przypadku zwykłych sal wykładowych czy pomieszczeń komunikacyjno-użytkowych jak np. korytarze.

Co więcej większość uczelni i szkół wyższych znajduje się na terenie miast, często dużych aglomeracji miejskich, gdzie powietrza zanieczyszczane jest  m.in. przez smog i spaliny samochodowe co dodatkowo pogarsza jakość powietrza wewnątrz budynków.

Wpływ złej jakości powietrza na studentów i wykładowców 

Jakość powietrza w budynkach użyteczności publicznej oraz oświaty ma ogromne znaczenia. To jakie jest powietrze wewnątrz wpływa nie tylko na zdrowie osób w nim przebywających ale również na jakość nauki, efekty kształcenia oraz wydajność kadry dydaktycznej. Do głównych dolegliwości związanych ze złą jakością powietrza, jakie mogą dokuczać uczniom oraz pracownikom uczelni należą:

  • zmęczenie
  • bóle głowy
  • zawroty głowy
  • podrażnienie górnych dróg oddechowych
  • drażliwość
  • pogorszenie koncentracji

 

Infografika - filtracja powietrza na uczelniach

Jakie filtry będą najlepsze do oczyszczania powietrza na uczelniach?  

Budynki oświaty to dość zróżnicowane obiekty pod względem źródeł zanieczyszczeń powietrza. Laboratoria uczelniane to pomieszczenie, gdzie powietrze nie może być zanieczyszczone. Czyste powietrze wewnątrz takich pomieszczeń ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa osób w nich przebywających oraz właściwego przebiegu prac badawczych czy innych czynności wykonywanych w obrębie pomieszczeń tego typu.

W przypadku uczelni i szkół wyższych, a zwłaszcza pomieszczeń laboratoryjnych pierwszym i niezwykle istotnym systemem filtracyjnym są filtry HEPA, których sprawność określana jest dla cząstek 0,3 µm, gdyż dla takich cząstek jest ona najniższa. Jednakże ten rodzaj filtra skutecznie eliminuje również i dużo mniejsze zanieczyszczenia.

Do pomieszczeń szpitalnych czy laboratoryjnych, gdzie skuteczność filtra musi być jak najwyższa, stosowane są filtry HEPA: H13 lub H14, które skutecznie eliminują 99,95% zanieczyszczeń o rozmiarze 0,3 w przypadku filtrów HEPA H13 oraz 99,995% jeśli chodzi o H14.

Dobrym rozwiązaniem są również filtry węglowe, które usuwają szkodliwe zanieczyszczenia, takie jak:  lotne związki organiczne czy odory.