jak ograniczyć zanieczyszczenia powietrza

Co możemy zrobić, aby ograniczyć zanieczyszczenia powietrza?

Jakość powietrza ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, dlatego czyste i świeże powietrze jest tym, do czego powinniśmy dążyć. Choć nie na wszystko możemy mieć wpływ, to jednak są pewne działania, które pomogą ograniczyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń. 

Jak zatem możemy ograniczyć zanieczyszczenia powietrza?

  • Zminimalizowanie transportu drogowego

Jeśli chcemy przyczynić się do poprawy jakości powietrza warto w miarę możliwości ograniczyć transport drogowy. Zamiana samochodu na rower lub spacer okaże się dużo zdrowszą i tańszą opcją, na której skorzysta także środowisko. Istotne jest zminimalizowanie ruchu w obrębie miast co zmniejszy powstawanie korków, dzięki czemu do powietrza dostawać się będzie mniej zanieczyszczeń.

  • Sadzenie większej ilości roślin

Rośliny zwiększają ilość tlenu i potrafią skutecznie oczyszczać powietrze ze szkodliwych substancji. Zieleń jest niezwykle potrzebna zwłaszcza w miastach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone spalinami, a bardzo często jej tam brakuje. Istotne są drzewa, ale także obszerne pasy zieleni, które będą zatrzymywać niektóre zanieczyszczenia pyłowe.

  • Nowoczesne metody ogrzewania

Przestarzałe metody grzewcze i tzw. kopciuchy to olbrzymia zmora czystego powietrza. Spalanie paliw stałych czyli węgla i drewna jest głównym powodem niskiej emisji. Aby zrobić krok w stronę lepszej jakości powietrza konieczne jest likwidacja starych pieców opalanych węglem i zamiana ich na nowe, bardziej ekologiczne metody grzewcze. Przestarzałe kotły zazwyczaj nie spełniają jakichkolwiek norm emisyjnych, a co gorsze często spalane są w nich śmieci i inne odpady.

  • Edukacja społeczeństwa

Ogromną rolę w zwalczaniu szkodliwych zanieczyszczeń ma także odpowiednia edukacja społeczeństwa. Informowanie ludzi o szkodliwych i niebezpiecznych skutkach złej jakości powietrza to coś na co powinno stawiać się nacisk. Obecnie coraz częściej można dowiedzieć się o jakości powietrza i skutkach zanieczyszczeń m.in. w prasie czy Internecie. Można także skorzystać z aplikacji monitorujących stan powietrza np. “Jakość Powietrza w Polsce” (oficjalna aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska).

Link do aplikacji: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app

  • Inwestycja w odnawialne źródła energii

Inwestowanie w różnego typu odnawialne źródła energii z pewnością wpłynie bardzo korzystnie na jakość powietrza, gdyż przyczyni się do zmniejszenia wydobycia paliw kopalnych i skutecznie ograniczy spalanie węgla.

  • Kategoryczny zakaz spalania śmieci

Spalanie odpadów jest wysoce niebezpieczne dla zdrowia i mocno zanieczyszcza powietrze. Podczas spalania śmieci do atmosfery uwalniane są m.in. takie szkodliwe zanieczyszczenia jak: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie czy rakotwórcze dioksyny.

Pamiętajmy, że każdy taki przypadek należy zgłaszać do odpowiednich służb. Warto także podkreślić, że spalanie odpadów grozi wysoką karą grzywny nakładaną przez sąd.