jakość powietrza wewnątrz przedszkoli

Jakość powietrza wewnątrz przedszkoli a zdrowie i rozwój dzieci

Jako rodzic, troszczysz się o każdy aspekt życia swojego dziecka, ale czy zastanawiałeś się, jak jakość powietrza w przedszkolu wpływa na jego zdrowie i rozwój? W tym artykule przyjrzymy się, jak złej jakości powietrze w przedszkolach może wpływać na zdrowie naszych dzieci i co możemy zrobić, aby zapewnić najlepsze środowisko dla swoich pociech.

Znaczenie jakości powietrza w rozwoju dziecka

Jakość powietrza w przedszkolach ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci. W tym okresie życia dzieci są szczególnie wrażliwe na negatywne wpływy środowiskowe, co wiąże się z ich fizjologicznymi i rozwojowymi cechami. Oto kilka kluczowych aspektów, na które warto zwrócić uwagę:

Wpływ na zdrowie układu oddechowego

 • Podatność na zanieczyszczenia: Dzieci oddychają szybciej niż dorośli i dlatego wdychają więcej zanieczyszczeń na jednostkę masy ciała. To zwiększa ryzyko wystąpienia problemów związanych z układem oddechowym, takich jak astma, alergie, a nawet infekcje dolnych dróg oddechowych.
 • Wczesna ekspozycja a późniejsze skutki: Długotrwała ekspozycja na zanieczyszczone powietrze w młodym wieku może prowadzić do chronicznych problemów zdrowotnych w przyszłości, w tym do długotrwałych chorób układu oddechowego.

Wpływ na rozwój neurologiczny

 • Rozwój mózgu: Ekspozycja na niektóre zanieczyszczenia, takie jak cząstki stałe i metale ciężkie, może mieć negatywny wpływ na rozwój mózgu i funkcje poznawcze dzieci.
 • Wyniki w nauce: Zanieczyszczenie powietrza może wpływać na zdolności koncentracji i uczenia się, co ma długoterminowy wpływ na osiągnięcia edukacyjne dzieci.

Długoterminowe konsekwencje zdrowotne

 • Podatność na choroby: Regularna ekspozycja na słabą jakość powietrza może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka rozwoju przewlekłych chorób, takich jak np. choroby serca w późniejszym życiu.
 • Ogólny rozwój fizyczny: Złej jakości powietrze może również wpływać na rozwój fizyczny dzieci, w tym na wzrost i rozwój płuc.

Czynniki wpływające na jakość powietrza w przedszkolach

Oto niektóre z głównych czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość powietrza w placówkach przedszkolnych:

Materiały budowlane i wykończeniowe

 • Emisje z farb i lakierów: Niektóre farby, lakiery i kleje używane w przedszkolach mogą emitować lotne związki organiczne (LZO), które są szkodliwe dla zdrowia.
 • Izolacja i materiały budowlane: Niektóre materiały izolacyjne i budowlane mogą także wydzielać szkodliwe substancje chemiczne.

Meble i wyposażenie

 • Nowe meble: Nowe meble często emitują LZO, szczególnie jeśli są wykonane z niektórych rodzajów drewna prasowanego lub zawierają sztuczne powłoki.
 • Dywaniki i obicia: Dywaniki, maty i obicia gromadzą alergeny i kurz, a także mogą być źródłem LZO.

Czynniki zewnętrzne

 • Zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego: Położenie przedszkola w pobliżu ruchliwych dróg, zakładów przemysłowych czy terenów rolniczych może wpływać na jakość powietrza wewnątrz przez przenikanie zanieczyszczeń z zewnątrz.
 • Pory roku i warunki atmosferyczne: Zmiany pogodowe, takie jak wysoka wilgotność czy brak wiatru, mogą wpływać na gromadzenie się zanieczyszczeń wewnątrz budynków.

Wentylacja i filtracja

 • Systemy wentylacyjne: Niewłaściwa lub niewystarczająca wentylacja może powodować nagromadzenie szkodliwych zanieczyszczeń wewnątrz.
 • Filtracja powietrza: Brak lub niewłaściwa konserwacja filtrów powietrza w systemach HVAC może doprowadzić do słabej jakości powietrza.

Czynności codzienne i środki czystości

 • Aktywności dzieci: Działania takie jak prace plastyczne, czy nawet intensywna zabawa mogą wpływać na jakość powietrza poprzez generowanie pyłów i zanieczyszczeń.
 • Środki czystości i dezynfekcji: Niektóre produkty używane do czyszczenia i dezynfekcji mogą emitować szkodliwe substancje chemiczne.

Jak możemy poprawić jakość powietrza w przedszkolach?

Poprawa jakości powietrza w przedszkolach jest zadaniem, które wymaga świadomych działań ze strony zarówno personelu placówek, jak i rodziców. Oto kilka praktycznych rozwiązań, które mogą przyczynić się do stworzenia zdrowszego środowiska dla dzieci:

 • regularne wietrzenie pomieszczeń
 • optymalizacja systemów wentylacyjnych
 • inwestycje w dobrej jakości filtry powietrza
 • używanie bezpiecznych, nietoksycznych materiałów i środków czyszczących
 • wprowadzenie do przedszkoli roślin doniczkowych
 • wybór farb, klejów i innych materiałów, które są niskoemisyjne i nie zawierają toksycznych składników.