naturalne zanieczyszczenia powietrza

Naturalne źródła zanieczyszczenia powietrza

Źródła zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, które mogą negatywnie wpływać zarówno na środowisko jak i nasze zdrowie dzielą się na naturalne i te spowodowane działalnością człowieka. 

Jakie są naturalne źródła zanieczyszczenia powietrza i skąd się biorą?

W dużej mierze do zanieczyszczeń powietrza przyczynia się działalność człowieka, ale oprócz źródeł zanieczyszczeń antropogenicznych – czyli właśnie tych spowodowanych przez człowieka mamy do czynienia z tymi pochodzenia naturalnego. Do naturalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza należą m.in:

 • wybuchy wulkanów podczas erupcji wulkanu do atmosfery przedostają się popioły wulkaniczne oraz gazy takie jak: dwutlenek węgla, siarkowodór i dwutlenek siarki.
 • pożary lasów, sawann, stepów –do powietrza dostaje się głównie dwutlenek węgla oraz tlenek węgla.
 • parowanie bagien – parowanie bagien uwalnia do atmosfery: dwutlenek węgla, metan, amoniak i siarkowodór.
 • wyładowania atmosferyczne – uderzenia piorunów sprawiają, że do powietrza przedostają się tlenki azotu.
 • burze piaskowe – ogromne ilości piasku oraz pyłu przenoszą się z powietrzem na duże odległości.
 • rośliny – głównie pyłki, które unoszą się wraz z powietrzem.
 • procesy biologiczne 
 • erozja skał i gleby 

 

Infografika-zanieczyszczenia-naturalne

 

Jak zanieczyszczenia wpływają na zdrowie?

Zanieczyszczenia powietrza, czy to pochodzenia naturalnego czy antropogenicznego mają wpływ na środowisko oraz na to co dzieje się ze wszystkimi organizmami żywymi.

Występowanie zanieczyszczeń pochodzenia naturalnego w środowisku jest nieuniknione. Jeśli ich emisja (ilość oraz stopień toksyczności) nie jest duża, to w wyniku naturalnych procesów nasza planeta i środowisko są w stanie uporać się z nimi same i nie stanowią one zagrożenia.

Bardziej szkodliwe i niebezpieczne są natomiast zanieczyszczenia spowodowane działalnością człowieka, które bardzo mocno obniżają jakość powietrza. Gdy poziom zanieczyszczeń jest wysoki i ich toksyczność jest duża, takie powietrze staje się niebezpieczne i może poważnie zagrażać środowisku oraz naszemu zdrowiu.

Zanieczyszcozne powietrze może przyczynić się m.in do:

 • schorzeń układu oddechowego
 • schorzeń układu krążenia
 • alergii
 • obniżenia odporności
 • pogorszenia koncentracji
 • stanów depresyjnych

Jak można ograniczyć ich negatywny wpływ?

Na zanieczyszczenia naturalne w większości nie mamy wpływu. Były one obecne w atmosferze praktycznie od samego początku, jednakże nie przyczyniały się do większych szkód w obrębie środowiska. Najbardziej niebezpieczne i zagrażające życiu są zanieczyszczenia, które sami produkujemy.

Aby pomóc planecie najlepszym rozwiązaniem będzie w jak największym stopniu przejście na bardziej ekologiczny sposób życia. Jako najważniejszy punkt, który wymaga uwagi to wymiana starych pieców węglowych na nowoczesne systemy grzewcze.

W celu ochrony przed zanieczyszczeniami pomocne z pewnością będą również oczyszczacze powietrza wyposażone w odpowiednie filtry, właściwa wentylacja pomieszczeń oraz używanie maseczek antysmogowych.