najgroźniejsze naturalne i sztuczne zanieczyszczenia

Najgroźniejsze naturalne i sztuczne źródła zanieczyszczenia powietrza

To jakim powietrzem oddychamy zależy od rodzaju oraz stężenia obecnych w nim składników. Im wyższy poziom substancji szkodliwych, czyli zanieczyszczeń tym jakość powietrza jest gorsza. Sprawdź jakie są naturalne i sztuczne źródła zanieczyszczeń i jaki mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. 

Jakie są to zanieczyszczenia?

Najczęściej do atmosfery emitowane są takie substancje jak:

 • dwutlenek siarki (transport, spaliny samochodowe, energetyka, przemysł chemiczny)
 • tlenki azotu (transport drogowy)
 • dwutlenek węgla (spalanie paliw)
 • wszelkiego rodzaju pyły (spaliny, pożary)
 • metale ciężkie
 • amoniak
 • węglowodory aromatyczne
 • lotne związki organiczne (LZO)
 • gazy cieplarniane

Jak powstają?

Źródła zanieczyszczeń dzielą się na naturalne oraz powstałe na skutek działalności człowieka, czyli sztuczne lub inaczej antropogeniczne.

Do naturalnych źródeł powstawania zanieczyszczeń należą:

 • erupcje wulkanów
 • spalanie lasów, łąk i stepów
 • parowanie bagien
 • uderzenia piorunów
 • procesy biologiczne
 • roślinność
 • burze piaskowe
 • pył kosmiczny, meteoryty
 • aerozole solne z mórz i oceanów
 • wietrzenie skał

Natomiast antropogeniczne źródła zanieczyszczenia to:

 • transport (spaliny samochodowe)
 • sektor komunalno-bytowy (piece tzw. kopciuchy, niska emisja)
 • przemysł (m.in. przemysł chemiczny, przemysł rafineryjny, przemysł surowcowy)
 • energetyka
 • rolnictwo (nawozy)
 • składowiska odpadów

Jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie?

Niestety najgroźniejsze dla zdrowia są zanieczyszczenia, do których przyczyniamy się my sami. Złej jakości powietrze jakim oddychamy i obecne w nim substancje niebezpieczne mogą powodować:

  • schorzenia w obrębie układu oddechowego (m.in. problemy z oddychaniem, zapalenie zatok, katar, uporczywy kaszel, zaostrzenie astmy)
  • schorzenia w obrębie układu krążenia (m.in. nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca)
  • zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego (pogorszenie pamięci, problemy z koncentracją, stany depresyjne, stany lękowe)
  • alergie
  • bezpłodność

Jak z nimi walczyć?

Zanieczyszczone powietrze wpływa negatywnie zarówno na nas, jak i na środowisko naturalne, dlatego należy dokonać wszelkich starań, żeby poprawić jego jakość. Aby tego dokonać należy:

 • ograniczyć transport samochodow
 • inwestować w tereny zielone (sadzić więcej drzew)
 • wprowadzić odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła, panele fotowoltaiczne)
 • wymienić stare piece węglowe na nowe (zlikwidować tzw. kopciuchy)
 • nie spalać śmieci

W walce ze szkodliwymi zanieczyszczeniami pomogą nam również systemy wentylacji wyposażone w odpowiednie filtry, oczyszczacze powietrza oraz maseczki antysmogowe.