Co to jest smog londyński

Co to jest smog londyński?

Smog to bardzo niebezpieczne zjawisko w każdym wydaniu. Wiele lat temu dowiedzieli się o tym szczególnie mieszkańcy Londynu, gdzie w wyniku kwaśnego smogu zginęło kilkanaście tysięcy osób. Sprawdź czym jest smog londyński oraz jak powstaje to wysoce niebezpieczne zjawisko. 

Skąd taka nazwa? 

Nazwa smogu londyńskiego wiąże się z tragicznym zdarzeniem jakie miało miejsce w Londynie w 1952 roku. Ze względu na spadek temperatury mieszkańcy Londynu ogrzewali domostwa węglem, co emitowało do powietrza ogromne ilości zanieczyszczeń, które nie mogły ulec rozproszeniu ze względu na inwersję temperatury. Co więcej występowała wtedy także duża mgła, z którą zanieczyszczenia zaczęły się mieszać. 

Przez kilka dni, w wyniku tak złej jakości powietrza zmarło ponad 4 tysiące osób, a kolejnych ofiar stale przybywało, nawet po rozproszeniu się zanieczyszczeń. W efekcie smog londyński pozbawił życia aż 12 tysięcy mieszkańców.   

Infografika smog londyński

Czym charakteryzuje się smog londyński?

Smog typu londyńskiego pojawia się w strefie z klimatem umiarkowanym głównie w sezonie grzewczym. Wywoływany jest przez niską emisję, czyli spalaniem w starego typu piecach węgla niskiej jakości oraz śmieci. W składzie tej odmiany smogu znajdziemy takie niebezpieczne substancje jak: 

  • tlenki siarki
  • tlenki azotu
  • tlenki węgla
  • sadza
  • pyły zawieszone
  • węglowodory

Czy smog londyński występuje na terenie Polski?

Polska na tle innych państw europejskich niestety nie może pochwalić się dobrą jakością powietrza. W okresie zimowym mamy do czynienia głównie ze smogiem bardzo zbliżonym do smogu kwaśnego, czyli londyńskiego. Ten występujący w naszym kraju charakteryzuje się zwłaszcza dużym stężeniem pyłów zawieszonych takich jak PM10 oraz PM2.5, a także wysoce szkodliwego benzo(a)pirenu. Pojawia się u nas w sezonie grzewczym wraz z występowaniem niskiej emisji. Na złą jakość powietrza w Polsce wpływa głównie niewłaściwe ogrzewanie budynków, gdzie używa się starych pieców tzw. kopciuchów. Zanieczyszczenia, które wytwarza sektor komunalno-bytowy oraz przemysł w połączeniu z określonymi warunkami pogodowymi oraz inwersją termiczną przyczyniają się do powstawania smogu.